Zachowek – Co zrobić, gdy ominął mnie spadek

Niekiedy zdarza się tak, że z pewnych względów nie dostajemy spadku, który według przepisów ustawy powinniśmy dostać. Być może spadkodawca sporządził testament albo za życia zadysponował majątkiem, dając innym osobom darowiznę. Na szczęście prawo przewiduje instytucję zachowku, https://adwokat-kaliszewski.pl/zachowek dzięki której możemy ubiegać się o należny nam udział w spadku.

Komu i w jakiej wysokości przysługuje zachowek?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, zachowek należy się zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy zostaliby powołani do dziedziczenia z mocy ustawy, ale ich to ominęło.

Wysokość zachowku jest zróżnicowana. Co do zasady jest to połowa wartości udziału ustawowego. Jeżeli jednak uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy lub uprawnionym zstępnym jest małoletni, ma on prawo domagać się 2/3 swojego udziału spadkowego

Co to jest zachowek?

Zachowek tak naprawdę ma postać roszczenia pieniężnego. Jeżeli decydujemy się na dochodzenie tego prawa, wytaczamy powództwo, w którym wartością przedmiotu sporu jest właśnie oznaczona kwota pieniężna w wysokości takiej, w jakiej przysługuje nam prawo do zachowku.

Czy prawo do zachowku należy się zawsze?

Co do zasady, jeżeli spadkobierca jest uprawniony do zachowku, to może go dochodzić w terminie pięciu lat od dnia ogłoszenia testamentu. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy spadkodawca wydziedziczył spadkobiercę, czyli pozbawił go prawa do zachowku.

Takie sytuacje mają miejsce, gdy spadkobierca zachowuje się w sposób rażąco krzywdzący względem spadkobiercy, uporczywie nie dopełnia względem niego obowiązków rodzinnych lub popełnia ciężkie przestępstwo na jego osobie.

Co ma wpływ na prawo do zachowku

Wprawdzie wysokość (ułamkową) należnego zachowku określa ustawa, ale nie zawsze będzie tak, że możemy domagać się całego, przysługującego nam udziału. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy za życia spadkodawcy otrzymamy od niego darowiznę lub zapis windykacyjny. Te składniki (w przeciwieństwie do zapisów zwykłych i poleceń) ulegają zaliczeniu na poczet należnego zachowku, odpowiednio go zmniejszając.

Przy współpracy z: Adwokat w Łodzi – Michał Kaliszewski