Jak zostać prawnikiem?

            Droga prowadząca do wykonywania zawodu prawnika wcale nie jest taka prosta. Ukończenie studiów prawniczych nie wystarczy. Warto więc wiedzieć co nas czeka, gdy zdecydujemy się na wykonywanie tego zawodu.

Od czego zacząć?

               Decyzję o wykonywaniu zawodu prawnika najlepiej jest podjąć jeszcze przed wyborem szkoły średniej. Ukończenie klasy humanistycznej w dobrej szkole średniej z pewnością ułatwi zdanie matury na wysokim poziome. Dobrze zdana matura natomiast ułatwi dostanie się na studia prawnicze. Studia trwają pięć lat i kończą się obroną napisanej pracy magisterskiej.

????

Aplikacja prawnicza

Kolejnym krokiem po ukończeniu studiów jest aplikacja prawnicza. Nabór kandydatów na aplikantów odbywa się raz w roku, we wrześniu. Aby do niego przystąpić, osoba ubiegające się o aplikację musi zapłacić opłatę rekrutacyjną oraz przedłożyć zgłoszenie i inne niezbędne dokumenty w siedzibie komisji kwalifikacyjnej. Egzamin składa się z 150 pytań testowych obejmujących zakres prawa cywilnego, karnego, konstytucyjnego, wykroczeń, postępowania karnego czy cywilnego. Aby dostać się na aplikację trzeba uzyskać minimum 100 punktów z egzaminu. Kiedy kandydatowi uda się zdać egzamin, ma on dwa lata, by wpisać się na listę aplikantów. Następnie musi on znaleźć patrona, który będzie odpowiedzialny za odpowiednią edukację i przebieg aplikacji. Aplikacja jest płatna. Wysokość opłaty za rok szkolenia zależna jest od obranej specjalizacji. Aplikacja trwa trzy lata i kończy ją egzamin zawodowy, który składa się z testu oraz czterech zadań z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest również płatne.

ludziki

Wybierając zawód prawnika trzeba liczyć się z tym, że prowadząca do niego droga jest długa. Dodatkowo zarobki na które może liczyć aplikant nie są zbyt wysokie. Zwykle wynoszą one 500 – 1000 zł, bywa również tak, że pracują oni w kancelariach za darmo. Zostaje im wtedy albo się przemęczyć, albo szukać pracy dla prawnika bez aplikacji.

Współpraca: https://pbkb-adwokaci.pl/