Jak uchronić się przed zastępczą karą pozbawienia wolności?

Zastępcza kara pozbawienia wolności określana też jako kara pozbawienia wolności za nieodrobione godziny to rozwiązanie stosunkowo często proponowane przez kuratora. Wniosek o jej nałożenie może wpłynąć do sądu w kilku przypadkach. Należy się z nim liczyć, gdy nie stawiło się na spotkanie, w czasie którego miały być ustalone warunki wykonywania pracy na cele społeczne. Wniosek wpływa także wtedy, gdy osoba zobowiązana do odrobienia nieodpłatnych godzin nie rozpoczęła wykonywania kary albo nie zakończyła go.

Jak reagować po wysłaniu do sądu wniosku o zastępczą karę pozbawienia wolności?

Pierwszym krokiem powinno być skontaktowanie się z kuratorem, a następnie usprawiedliwienie swojej nieobecności. Już na tym etapie można też uzgodnić nowy termin wykonywania kary. W takim przypadku kurator najczęściej podejmuje decyzję o wycofaniu złożonego przez siebie wniosku. Może okazać się i tak, że nasze usprawiedliwienie nie wpłynie na decyzję kuratora. Nawet wtedy jednak nie należy rezygnować z walki o swoje prawa. Podczas rozpatrywania wniosku sąd z pewnością zainteresuje się także naszymi argumentami, może więc uznać zasadność naszej nieobecności.

wordart

Co zrobić, gdy kara pozbawienia wolności za nieodrobione godziny została już zasądzona?

Nawet niekorzystna dla nas decyzja sądu wcale nie jest równoznaczna z koniecznością stawienia się w więzieniu. W takim przypadku należy jednak jak najszybciej złożyć oświadczenie, w którym zadeklaruje się gotowość do odbycia kary wraz ze wszelkimi rygorami z nią związanymi. Dlaczego jest to tak ważne? Odpowiedź możemy znaleźć w artykule 65a k.k.w. Mówi on o tym, że sąd ma prawo w każdym momencie wstrzymać się z wykonaniem zastępczej kary pozbawienia wolności. Tu jednak warto zachować ostrożność, tego rodzaju szansa nie pojawi się już bowiem więcej.

Jeśli część kary została już odbywa (w formie odpracowanych godzin) zastępcza kara pozbawienia wolności również nie może dotyczyć całego okresu. Sąd przeliczy więc nieodrobione godziny i ustali, jak długo skazany nie może wyjść na wolność.