Partia antysystemowego artysty

Wybory prezydenckie w 2015 roku zmieniły wiele na polskiej scenie politycznej. Wygrana Andrzeja Dudy oznaczała rosnące poparcie dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Dużym zaskoczeniem był również wynik, jaki w tych wyborach uzyskał antysystemowy kandydat Paweł Kukiz, którego wcześniej znaliśmy jedynie z estrad. Zajęcie przez Kukiza 3. miejsca w pierwszej turze było przyczynkiem do założenia nowej partii politycznej.

Jednomandatowe okręgi wyborcze

Co ciekawe w trakcie trwania kampanii wyborczej Paweł Kukiz wielokrotnie za cel swojego kierunku politycznego wskazywał zmianę ordynacji wyborczej i wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. Zdaniem muzyka tylko takie rozwiązanie pozwoli na skończenie ze starym systemem, który aktualnie nobilituje działaczy partyjnych, a nie na przykład lokalnych społeczników. Przedstawiane przez Kukiza argumenty okazały się słuszne, czego efektem było zdobycie przez niego ponad 20% wszystkich głosów w pierwszej turze walki o prezydenturę. 

JOWy, bo tak potocznie mówi się o promowanej przez Pawła Kukiza ordynacji, mają polegać na podzieleniu Polski na okręgi wyborcze, z których mandat otrzymuje tylko jeden kandydat. 

Nowy ruch polityczny

Rosnące zainteresowanie programem, a także wyniki wspomnianych już wyborów prezydenckich spowodowały utworzenie nowego ugrupowania o nazwie Kukiz’15. Jego liderem został Paweł Kukiz, który w bardzo krótkim czasie przygotował struktury regionalne i rozpoczął przygotowania do jesiennych wyborów parlamentarnych. Wśród propagowanych przez ugrupowanie postulatów w tracie kampanii najgłośniej rozbrzmiewały słowa o zniesieniu finansowania partii politycznych z zasobów budżetu państwa oraz powołanie instytucji sędziów pokoju (więcej informacji). 

W przeprowadzonych 25 października 2015 roku Komitet Wyborczy Pawła Kukiza uzyskał niecałe 9% głosów, co w ostateczności przełożyło się na wprowadzenie do Sejmu reprezentacji 42 posłów. W kolejnych wyborach, które odbyły się po czterech latach Paweł Kukiz wystawił nazwiska swoich kandydatów w ramach Koalicji Polskiej, utworzonej wspólnie z PSL.

Porozumienie programowe

W 2021 roku Paweł Kukiz po wielomiesięcznych negocjacjach podpisał porozumienie programowe z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Celem umowy podpisanej z rządzącymi jest wprowadzenie do życia punktów, o których Kukiz mówił startując w pierwszych wyborach w 2015. Rządzący zgodzili się poprzeć pomysły Pawła Kukiza dotyczące ustawy antykorupcyjnej czy instytucji sędziów pokoju.