Typy odszkodowań i forma ich wypłacania.

        Różnego typu wypadki to zdarzenia bardzo traumatyczne dla poszkodowanej osoby, które niosą za sobą często negatywne skutki i dodatkowe koszty, często ciężki do udźwignięcia przez osobę poszkodowaną. Dlatego też warto zainteresować się rodzajami ubezpieczeń i dobrać odpowiednie dla siebie i możliwych wypadków, które mogą nas dotyczyć. Odszkodowania to świadczenia, które należą się poszkodowanemu za wyrządzenie mu szkody. Wypłacana jest ona od podmiotu cywilnego, na przykład osoby fizyczne lub osoby prawne, który tę krzywdę wyrządził. 

Typy odszkodowań

      Istnieje kilka typów odszkodowań, jednak do najpopularniejszych z nich należą:

  • odszkodowania samochodowe, na przykład autocasco. Odszkodowanie tego typu obejmuje między innymi skutki uszkodzeń auta, zniszczeń, a nawet kradzieży.
  • odszkodowanie OC, najpopularniejsze wśród odszkodowań. W jego przypadku ubezpieczyciel przejmuje ekonomiczne skutki wszelkich szkód, które osoba ubezpieczona wyrządziła osobom trzecim. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje szeroki zakres usług, jednak najczęściej wykupowane jest w przypadku ubezpieczeń samochodu.
  • ubezpieczenie nażycie i związane z nim odszkodowanie. Należy się ono zazwyczaj osobie, która ucierpiała z powodu wypadku w pracy, ale także w gospodarstwie domowym.

Jak oblicza się wysokość odszkodowania?

      Wysokość odszkodowania nie może być wyższa od wartości wyrządzonej szkody, ponieważ rolą odszkodowania jest jedynie jej wyrównanie. Ilość pieniędzy wypłacanych w odszkodowaniu nie może być wyższa, lecz istnieją pewne przypadki w których jest niższe niż wartość wyrządzonej szkody. Dzieje się tak na przykład w przypadkach, gdy wynika to z ustawy lub zawartej umowy o ubezpieczenie, a także jeżeli osoba poszkodowana w wypadku znacznie przyczyniła się do powstania lub zwiększenia danej szkody. 

     Odszkodowanie może zostać wypłacone jednorazowo, ale także w formie renty dla poszkodowanego. Renta przyznawana jest w przypadkach, gdy poszkodowany stracił możliwość pracy zarobkowej lub zmarł, a jego rodzina straciła jedynego żywiciela.

Sprawdź też: https://adwokat-kaliszewski.pl/