Najważniejsze zasady kryminalistyczne

Badania kryminalistyczne w większości przypadków stanowią niezbity dowód w śledztwie danej sprawy. Współczesny pęd technologiczny daje mnóstwo innowacyjnych możliwości z których korzystają nie tylko kryminolodzy, ale także detektywi. Stara szkoła śledczych wykreowała podstawowe zasady kryminalistyczne, które pomagają w wyjaśnieniu danej zagadki. Wiele śledztw dzięki owemu kanonowi zakończyło się sukcesem, dlatego w dzisiejszym artykule zaprezentujemy 4 złote zasady kryminalistyki z uwzględnieniem 7 kluczowych pytań, które każdy rasowy śledczy powinien sobie zadać na miejscu zdarzenia. Zapraszamy do lektury!

Co warto wiedzieć o śledztwie?

Rzetelne śledztwo powinno być uwarunkowane czterema podstawowymi zasadami. Pierwsza z nich dotyczy oględzin, czyli utrwalania stanu zastałego w sposób profesjonalny. To pierwszy – nader ważny punkt w procesie zarówno śledztwa, jak i badania kryminalistycznego, bowiem zaniedbanie zabezpieczenia miejsca incydentu może mieć wpływ na niepowodzenie jednego i drugiego. Druga zasada również ma związek z oględzinami. Mówi ona o tym, iż procesem oględzin może kierować wyłącznie jedna osoba. Tak radykalna hierarchia gwarantuje ład i porządek, a to właśnie owe czynniki są kluczowe dla powodzenia całej misji. Miejsce zdarzenia ma duże znaczenie w przypadku zakładania motywu, dlatego teren – zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny powinien być efektywnie odseparowany od otoczenia – zwłaszcza przypadkowych gapiów, których w tego typu momentach nie brakuje. Szczegółowy przegląd powinien mieć miejsce za dnia, zaś drogę badań i zabezpieczenia wyznacza szlak prowadzony od śladów zewnętrznych po samo miejsce zdarzenia – np. zwłoki denata. Ostatnim istotnym ogniwem jest dokumentacja. Wszelkie – nawet na pozór nie znaczące i drobne działania powinny być w sposób rzetelny i szczegółowy udokumentowany z zachowaniem najdrobniejszych detali. Pozwala to na powrót do śledztwa po wielu latach i szansę na jego skuteczną realizację. To właśnie od dokumentacji rozpoczyna się proces powtórnego śledztwa, a historia zna setki przypadków, które pozwoliły wyjaśnić sprawę po kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach.

lupa

Paleta pytań kluczowych

Specjaliści z dziedziny kryminologii opracowali 7 złotych pytań od którego powinno zaczynać się śledztwo oraz badania. Oto one :
– CO się zdarzyło? Pytanie ma na celu określenie zdarzenia. Najczęściej w tego rodzaju sytuacjach mamy do czynienia z zabójstwem, samobójstwem, bądź nieszczęśliwym wypadkiem.

– GDZIE się zdarzyło? Paleta złotych pytań może poniekąd przypominać określanie czasu i miejsca akcji w świecie przedstawionym w powieści, a pytanie dotyczące miejsca zdarzenia ma ogromne znaczenie dla powodzenia śledztwa. Incydent mógł mieć miejsce w jednym centralnym obszarze, ale równie dobrze mógł pociągnąć za sobą kilka miejsc newralgicznych, które powinny być zabezpieczone.

– KIEDY się zdarzyło? Wstępne oględziny mogą w przybliżeniu określić czas miejsca zdarzenia, jednak dopiero kompleksowe badania kryminalistyczne dają skonkretyzowaną odpowiedź z przybliżeniem nawet do kilkudziesięciu minut. Duże znaczenie w tym aspekcie ma także czas trwania wydarzenia.

– JAK przebiegało zdarzenie? To pytanie ma na celu założenie motywu wstępnego. Ten konkretyzuje się na podstawie zeznań świadków, oględzin miejsca oraz zabezpieczonych dowodów.

– CZYM popełniono czyn? Pytanie zakłada określenie narzędzia zbrodni, które może znajdować się w obszarze zdarzenia. Może być również ukryte w najbliższym otoczeniu. Warto podkreślić, że szczegółowe badania kryminalistyczne, a zwłaszcza sekcja zwłok określa przybliżone narzędzie zbrodni.

– DLACZEGO popełniono czyn? To pytanie ma związek z założonym motywem.

– KTO był sprawcą? Kluczowe, ostatnie pytanie pozwalające na podstawie zgromadzonych dowodów określić grono podejrzanych, a w konsekwencji rzeczywistego sprawcę, bądź sprawców

Przy współpracy z exclusivesecurity.pl