Stalking i nękanie – odpowiedzialność karna

Wielu z nas padło ofiarą stalkingu, dlatego warto wiedzieć w jaki sposób możemy się przed nim bronić i co grozi prześladowcy za swoje czyny. W artykule postaramy się rozjaśnić jak najlepiej postępować z osobą która dopuszcza się przestępstwanękania. 

Prawo – Stalking i nękanie – co za to grozi?

Jak wyżej zostało wspomniane, stalking jest przestępstwem i grozi za to odpowiedzialność karna. Jakich konsekwencji może spodziewać się sprawca? Stalking jest karalny, uwzględnia to art. 190a §1 kodeksu karnego jeśli chodzi o uporczywe nękanie, a art. 190a §2 kodeksu karnego jeżeli sprawca podszywa się pod ofiarę. Za oba artykuły grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli sprawca doprowadzi ofiarę do targnięcia się na swoje życie, to podlega karze od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Jak widać sprawca nie jest bezkarny, za nękanie grożą surowe konsekwencje i stalker musi się liczyć z tym, że zostanie schwytany i odpowie za to przed sądem. https://adwokat-kaliszewski.pl/czym-jest-stalking/

Prawo – Czym jest stalking? 

O stalkingu możemy mówić kiedy doszło do kilkukrotnego nękania osoby pokrzywdzonej. Nękanie może przybrać wiele form, prześladowca może zasypywać nas niepokojącymi telefonami, wiadomościami sms czy przez komunikator w sieci. Może również niepokoić nas na ulicy czy w pracy. Jeżeli osoba, która jest wobec nas natarczywa wzbudza uzasadnione uczucie niepokoju, to jak najbardziej możemy mówić o stalkingu i zawiadomić o tych zdarzeniach odpowiednie służby. Warto mieć zapisane wszystkie wiadomości, robić nagrania i mieć świadków na potwierdzenie swoich zeznań. To znacznie ułatwi postawienie zarzutów stalkerowi.

Pamiętajmy, że stalking ma bardzo zły wpływ na naszą psychikę i powinniśmy jak najprędzej udać się po pomoc. Brak jakiegokolwiek działania może być dla stalkera znakiem, że jest bezkarny i może posunąć się dalej. Bardzo istotne są zebrane przez nas dowody, które potwierdzają winę sprawcy, bowiem niekiedy bardzo trudno jest udowodnić winę stalkerowi, ale pomimo trudności nie powinniśmy się poddawać, a w dalszym ciągu dokumentować zachowania sprawcy i dostarczać odpowiednim organom.