Rozwiązanie umowy o pracę

Istnieją różne przyczyny wynikające zazwyczaj z wielu mniej lub bardziej ważnych sytuacji, w których chcemy doprowadzić do rozwiązania naszej umowy o pracę. Czasami wybór ten nie będzie pełni zależny do nas samych i nasz pracodawca daje nam jedynie szanse wyboru odpowiedniego sposobu, w jakim umowa zostanie rozwiązana.

Rozwiązanie za porozumieniem stron

Najbardziej pokojowym postępowaniem w bardzo wielu przypadkach jest rozwiązanie umowy o pracę za obopólnym porozumieniem stron. W sytuacji tej, zarówno pracownik jak i pracodawca wzajemnie porozumiewają się w sprawie warunków zakończenia współpracy zawodowej. Zanim jednak podpiszemy końcowy dokument, powinniśmy dobrze zapoznać się z jego treścią – wyjaśnia przedstawiciel kancelarii http://torun-adwokat.com. W przypadku rzeczywistego porozumienia stron, w umowie powinien widnieć zapis, iż rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. Tylko w takim przypadku będziemy mogli ubiegać się o wcześniejszą emeryturę czy też odprawę pracowniczą.

umowa-podpis

Rozwiązanie z okresem wypowiedzenia

Nieco innym sposobem jest rozwiązanie umowy o pracę z pewnym wypowiedzeniem. W takim przypadku umowę wypowiedzieć może zarówno pracodawca jak i pracownik z zachowaniem określonego w umowie o pracę, okresu wypowiedzenia, okres ten jest a przynajmniej powinien być określony w regulaminie lub zawieranej na początku umowie o pracę. W zdecydowanej większości przypadków wynosi on zazwyczaj od dwóch tygodni do jednego miesiąca.

Rozwiązanie bez zachowania okresu wypowiedzenia

Najbardziej dotkliwym sposobem rozwiązania umowy, jest rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Sposób ten stosowany jest tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba zwolnienia dyscyplinarnego. Tego rodzaju sposób rozwiązania umowy może być dokuczliwy zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. W okresie tuż po rozwiązaniu umowy, pracodawca jest zmuszony do zastąpienia wolnego miejsca po pracowniku, gdyż ten może zakończyć swoją pracę natychmiast.

Innym i typowo polubownym sposobem rozwiązania umowy o pracę, jest jej naturalne wygaśnięcie i brak podstaw czy też chęci do przedłużenia umowy. Zakończenie współpracy może nastąpić po wykonaniu konkretnego zadania lub też po określonym w umowie czasie. Bardzo ważne jest, że rozwiązanie umowy może nastąpić tylko w oparciu o informacje zawarte w podpisanej przez obie strony umowie. Tak więc, jeśli w umowie zostało określone, że wygaśnięcie umowy następuje w maju, pracodawca nie może jej zakończyć wcześniej w oparciu o wygaśnięcie. Umowa może również wygasnąć w oparciu o inne okoliczności takie jak śmierć pracownika czy też w przypadku, gdy pracownik został aresztowany. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 3 miesięcy od aresztowania. W przypadku pojawienia się wątpliwości prawnych najlepiej będzie skorzystać z porady u radcy prawnego.

Umowa o pracę – warto wiedzieć

Prawo w Polsce jest tak skonstruowane, że daje pracownikom dużą ochronę. Szczególnie jeśli ktoś jest zatrudniony na umowę o pracę to przysługuje mu wiele praw. Warto o tym pamiętać, jeśli jesteśmy pracownikiem który ma być zwolniony. Jeśli w naszym odczuciu zwolnienie jest nieuzasadnione, można je zaskarżyć do sądu pracy.

Zawsze jednak lepiej próbować dojść do kompromisu z pracodawcą. Pracodawcy dobrze wiedzą jakie wiążą się problemy z ewentualnymi rozprawami w sądzie pracy i dość chętnie idą na ugodę.