Jak napisać pozew rozwodowy?

Rozszyfrowanie słownictwa zawartego w polskim prawie wielu osobom sprawia niemałą trudność. Z tego powodu skonstruowanie pozwu rozwodowego wiąże się z przejściem długiej drogi przez osoby ubiegające się o sądowe orzeczenie. Jak profesjonalnie napisać pozwanie, aby umożliwić znaczne przyspieszenie rozpoczęcia procedury sądowej?

Pozew sądowy i jego zasady

Pisząc pozew sądowy niezbędne jest umieszczenie w nim informacji dotyczących charakteru rozwodu (zaniechanie orzekania o winie, rozwód z orzeczeniem o winie małżonka). W sytuacji, gdy obie strony wnioskują o orzeczenie winy, sąd pomija to działanie. Natomiast jeśli tylko jedna z osób apeluje o taką czynność, sąd jest zobowiązany orzec o winie. Ważny jest fakt, iż w trakcie postępowania sądowego może nastąpić zmiana orzeczenia z powodu nowo powstałych okoliczności.

sad-rejonowy-budynek

W pozwie rozwodowym możliwe jest umieszczenie informacji dotyczących separacji, eksmisji czy podziału majątku wspólnego, o którym decyduje sąd w przypadku, gdy czynności nie opóźnią postępowania sprawy rozwodowej. W tym celu niezbędne jest wypełnienie wniosku o alimenty z zwartymi konkretnymi informacjami o żądanej kwocie lub wniosku o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania (np. jeśli nie istnieje możliwość sprzedaży) lub eksmisji jednego ze współmałżonków.

Do pozwu warto dołączyć też napisany wcześniej wniosek o przyznanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem lub kilkorgiem dzieci oraz ewentualne ustalenie charakteru kontaktów rodzica z pierworodnymi.

W pozwie rozwodowym umieszczona jest rubryka o nazwie „Uzasadnienie”, w której konieczne jest zwięzłe lecz szczegółowe opisanie zawarcia związku małżeńskiego oraz rozpadu pożycia. Warto umieścić tu informacje o posiadaniu dzieci z małżeństwa, określić ich wiek oraz sytuację życiową.

Gdzie składać pozew rozwodowy?

Składanie pozwu rozwodowego należy podjąć w Sądzie Okręgowym, w którego okręgu małżonkowie posiadają wspólne miejsce zamieszkania (nawet gdy tylko jedno z nich tam przebywa). Jeśli współmałżonkowie nie posiadają już wspólnego miejsca zamieszkania, pozew należy wnieść w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej.