Zasady dziedziczenia spadku

Każdy z nas zetknął bądź zetknie się ze śmiercią kogoś bliskiego, a co za tym idzie, możemy spotkać się również ze spadkiem.


Spadek to nic innego jak odziedziczenie praw i obowiązków, które należały do zmarłego. W wyniku jego śmierci nie tylko możemy uzyskać dobra materialne, czasami zdarza się, że odziedziczyć można zwierzęta czy nawet długi.

Podczas gdy zmarły nie pozostawił po sobie testamentu, prawo dziedziczenia ustanawiane jest na podstawie pokrewieństwa, uchwalone ustawą.

Kto po kim dziedziczy spadek?


Prawo dziedziczenia nie jest wcale takie proste. Przede wszystkim, gdy nie znaleziono testamentu zmarłego, dziedziczą po nim w pierwszej kolejności najbliżsi. Kwestię tego, kto będzie pierwszą osobą do otrzymania spadku, na szczęście uregulowało prawo.

Dziedziczenie po rodzicu.

Zmarły zostawia współmałżonka i dzieci. W wypadku takiej sytuacji 1/4 majątku dostaje małżonek, a pozostała część zostaje podzielona na dzieci, po równo. Natomiast jeśli nieboszczyk nie miał współmałżonka, to majątek jest dzielony tylko dla dzieci, w równej części.
Jednakże jeśli zmarły nie posiadał dzieci, a był w związku małżeńskim. To w pierwszej kolejności dziedziczy współmałżonek oraz rodzice, o ile żyją. W takiej sytuacji małżonek dostaje połowę spadku, a rodzice po 1/4. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: https://adwokat-kaliszewski.pl/prawo-spadkowe/

Dziedziczenie po dziadkach.

Takie sytuacje zdarzają się rzadko, ale czasami mają miejsce. Najczęściej dzieje się tak w przypadku, gdy dzieci i współmałżonek zmarłego odeszły przed nim. Wtedy pierwsze w kolejności do dziedziczenia są wnuki.

Inne dziedziczenia rodzinne.

Czasami, choć zdecydowanie bardzo rzadko zdarza się, że spadek otrzymuje się po rodzeństwie, bądź wujku czy cioci. Jednak takie sytuacje mają miejsce w przypadku, gdy te osoby nie mają już żywych spadkobierców w pierwszej linii. Czyli dzieci, małżonka czy rodziców.
Jak widać, jest to dość skomplikowana sytuacja, kto i kiedy dziedziczy. Jednak wszystko wygląda inaczej, gdy zmarły pozostawił testament. W takiej sytuacji sprawa jest znacznie prostsza, ponieważ wszystko, co nieboszczyk posiadał, zostało już rozdzielone. Jednak w tym przypadku najbliżsi (jeśli to nie oni, byli uznani w testamencie) mogą starać się go obalić, bądź starać się uzyskać część spadku. Jednak bardzo rzadko testament udaje się podważyć, szczególnie jeśli został spisany przy pomocy notariusza.

W przypadku, gdy zmarły nie ma bliskiej, ani dalszej rodziny, oraz nie pozostawił testamentu wówczas, wszelkie jego dobra przechodzą na rzecz gminy, w której mieszkał. https://adwokat-kaliszewski.pl/